Zwei Figuren

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-007-1982
Werk anschauen

O.T.

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-009-1982
Werk anschauen

Mann und Frau

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-006-1982
Werk anschauen

Mann am Kreuz

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-008-1982
Werk anschauen

Kopf - zerschlagenes Gesicht

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-002-1982
Werk anschauen

Frauenfigur

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-005-1982
Werk anschauen

Frau mit Kind

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-001-1982
Werk anschauen

Der Sänger im Feld

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-010-1982
Werk anschauen

Arabeske2

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-003-1982
Werk anschauen

Arabeske1

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-004-1982
Werk anschauen

Zwei Klaviere

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-016-1983
Werk anschauen

Zwei Figuren Nr. 65

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-022-1983
Werk anschauen

O.T.

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-012-1983
Werk anschauen

O.T.

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-011-1983
Werk anschauen

Nr. 60

Andreas Schüller Schüller, Andreas [Malerei, Grafik], WVZ-019-1983
Werk anschauen